Cíle

28.07.2014 20:40

Cíle pro letošní sezónu

 • upevňování pozitivních sociálních vztahů mezi vrstevníky v rámci týmu

 • udržení pozitivní atmosféry při trénincích a zápasech

 • upevňování základních principů slušného chování i mimo hřiště (pozdravení, poděkování, atd.)

 • rozvoj všech pohybových schopností s důrazem na rozvoj rychlosti a obratnosti (herní a zábavnou formou)

 • nácvik a zdokonalení základních fotbalových dovedností – přihrávání, vedení míče, střílení, zpracování míče, chytání

 • upovňování návyků spojených s týmovým pojetím hry (spolupráce se spoluhráči)

 • seznámení s podstatou mistrovských zápasů, základními pravidly a prvky při utkání

 • mentální i fyzická příprava pro budoucí tréninkový proces v rámci FK Kohouti (popř. FC Rokycany)

 • všeobecný pohybový rozvoj i při jiných pohybových aktivitách (plavání, aerobik, atletika, ostatní míčové sporty)

 • vytváření pozitivních návyků v oblasti hygieny a sportu

 • zábava a radost ze sportování